บอกลา ฟันเหลือง

ธรรมดาแล้ว สีฟันของเรา ปกติจะมีสีขาว แต่ทำไมบางคน จึงมี ฟันเหลือง ฟันดำ ไม่สวย อาจเป็นเพราะ หลายสาเหตุ คือทานอาหาร และ เครื่องดื่ม หรือ สูบบุหรี่ อาหาร ที่มีสี เช่น กาแฟ ชาไข่มุก ลูกอม ต่างๆ ที่สำคัญจากการ ทำความสะอาดฟัน แปรงฟัน ไม่สามารถ ขจัดเศษอาหารออกได้หมด คราบอาหาร เหล่านี้ จะทำให้เกิดเชื้อ แบคทีเรีย เป็นหินปูนมาเกาะ มากขึ้นเรื่อยๆ จนฟันเป็นสีเหลือง

สีซึ่งผสมอยู่ในอาหาร

บุหรี่ การสูบบุหรี่ มี น้ำมัน ทาล เกาะ ตามฟันทำให้ ฟันเหลือง

ตามวัยและ กรรมพันธุ์

โรคหลายโรค ทำให่สี ของ ฟันเป็นสีเหลืองได้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาหลายชนิด ทำให้ฟันเหลืองได้

วิธีทำให้ฟันขาว

  1. แปรงฟันให้สะอาด ถูก สุขลักษณะ ขจัดเศษ อาหาร ตามซอกฟันออกให้หมดช่องปาก
  2. งดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด งดรับประทานอาหารและ เครื่องดื่ม อันมีสาเหตุทำให้ฟันเหลืองได้
  3. พยามไป พบ ทันตแพทย์ ตรวจฟันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือ นัดตามอาการ
  4. พยามใช้ยาสีฟัน ทที่มีสูตรฟันขาว
  5. ขูดหินปูน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  6. การขัดฟัน จะชั่วยทำให้ฟันดูขาวขึ้น
  7. การฟอกสีฟัน จะชั่วยทำให้ สารบางตัวที่ทำให้ ฟันเหลือง ถูกดึงออกมา
  8. น้ำยาบ้วนปาก ตามท้องตลาด มี ความเข้มข้น หลายระดับ เลือกใช้ให้เหมาะสม
  9. การเคลือบฟัน ทันตแพทย์ จะกรอผิวหน้าฟันออก เล็กน้อยแล้ว จะเคลือบสารทับ

วิธีนี้ จะชั่วยแก้ไขสีฟันได้ ยังชั่วยแก้ไขฟันห่างได้ รูปร่างฟันได้ด้วย

medthaiดอดcom