ประโยชน์ ฟลูออไรด์

สุภาษิตโบราณ ไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งเห็นท่าจะจริง ไม่จะเป็นหญิงหรือชาย อยาก ตนเอง ดูสวยงาม เด่นมีสง่ามากกว่าคนอื่น ใบหน้าก็อยากสวย ตาก็อยากทำ 2 ชั้น ปากก็อยากเป็น กระจับ บ้างก็ทำ ศัลยกรรม อยากให้ตนสวยดูดี กว่าคนอื่น เรื่อง ฟันของเราก็เช่นกัน อยากมีฟันขาวสวย แข็งแรง

ถือว่าเป็นที่มา ของการใช้สารฟลูโอไรด์ เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพฟัน ป้องกันฟันผุ

จาการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางทันตแพทยศาสตร์ กว่า 40-50 ปีมาแล้ว สรุปได้ว่า ฟลูโอไรด์ มีประสิทธิภาพเสริมสร้างให้ฟันแข็งแรง เนื้อฟันที่แข็งแรงย่อมจะต้านทานโรคฝันผุได้ดีด้วย

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ได้มีการพูดถึง เรื่องการป้องกันฟันผุ จึงต้องมีการพูดถึงว่ฟลูโอไรด์ รวมเข้าไปด้วยเสมอ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับรายละเอียดการเกิดฝันผุ ตลอดจนถึงวิธีการป้องกัน ทำให้ ประชาชนสนใจฟลูโอไรด์ ป้องกันฟันผุมากกว่าสมัยก่อน

ฟลูโอไรด์คืออะไรกันนะ?

ฟลูโอไรด์เป็นสารประกอบที่ได้มาจากแร่ธาตุฟลูโอรีน สามารถพบได้ในร่างกายคนเรา ร่างกายคนเราจำเป็นต้องใช้ใน ขบวนการเจริญเติบโต มีอยู่ร่างกายเรามากเป็นอันดับ 13 สามารถพบได้โดยทั่วไป ทั้งในอาหาร ในน้ำ รวมทั้งในสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้ำในอาหาร ในอากาศ ใน หินแร่ ได้มีขบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มามากว่า 5 ทศวรรษ ฟลูโอไรด์เป็นตัวสำคัญ เป็นตัวสำคัญทำให้เนื้อฟันแข็งแรง แล้วยังมีประสิทธิภาพสูง สามารถเสริมสร้างเนื้อฟัน ซึงเนื้อฟันแข็งแรง ทำให้ต้านทานโรคฟันผุได้ด้วย

ผลสรุปพบว่า ฟลูโอไรด์สามารถลดอาการเกิดฟันผุได้ถึง ร้อยละ 50-70 เลยทีเดียว เมื่อมีฟันผุลดลง ย่อมทำให้สุขภาพฟันดีขึ้น แต่มีข้อควรคิดอยู่นิดนึง ถึงแม่ว่าฟลูโอไรด์ จะสามารถป้องกันฟันผุได้ก็จริง แต่สาเหตุจริงๆของฟันผุมาจากการ แปรงฟันไม่ถูกต้อง ไม่สามารถขจัดเศษอาหาร จากซอกฟัน ออกจากช่องปากได้หมด

ฟลูโอไรด์มีความสำคัญกับฟันอย่างไร

พบว่าฟลูโอไรด์มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนฟลูโอไรด์ที่เซลล์ของฟันได้รับ แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่มันจะทำหน้าที่ โดยเข้าไปจับรวมตัวกับแคลเซียม ในเนื้อฟัน ทำให้ฟันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ฟันที่งอกขึ้นมาในชปากสามารถต้านทานการกัดกร่อนของกรดในนํ้าลายได้ดี จึงทำให้มีความคงทนต่อการเกิดโรคฟันผุ

แต่เนื่องจากว่าเซลล์ของฟันจะรับสารสิ่งใดเข้าไปได้ ก็เฉพาะในระยะที่เซลล์กำลังมีการเจริญูเติบโตอยู่เท่านั้น ถ้าการเจริญของเซลล์นั้นเติบโตเต็มที่แล้ว เซลล์ก็จะไม่สามารถรับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป

เพื่อที่จะให้ได้รับผลดีที่สุด จึงควรให้เด็กได้รับสารฟลูโอไรด์ในระยะที่ฟันกำลังมีการเจริญเติบโต นั่นก็คือ นับตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ จนถึงระยะโตอายุประมาณ 3-4 ขวบ เพราะว่าในขณะที่มารดาตั้งครรภ์ได้สัก 4-5 เดือน ทารกในครรภ์จะเริ่มมีการเจริญเติบโตของฟันนํ้านมแล้ว ผู้ที่เป็นมารดาจึงควรได้รับอาหารหรือนํ้าดื่มที่มีฟลูโอไรด์เจือปนอยู่ด้วยในปริมาณที่เหมาะสม ฟลูโอไรด์ที่แม่ได้รับนี้จะซึมผ่านรกไปสู่ทารกได้ ปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่ก็สามารถกระตุ้นเซลล์ฟันให้มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น ส่วนเซลล์ของฟันแท้นั้นจะมาเจริญเติบโตภายหลังเมื่อทารกคลอดแล้วจนถึงระยะที่เด็กมีอายุประมาณ 4 ขวบ พอถึงระยะ 6 ขวบ ฟันแท้ ก็จะเริ่มทะยอยงอกขึ้นมาในช่องปาก ซึ่งในระยะดังกล่าวนี้ ควรให้เด็กได้รับฟลูโอไรด์ต่อด้วยวิธีกินและทา จะชั่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานต่อการเกิดโรคฟันผุได้ดีมากขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฟันผุมีอยู่ 2 ประการคือ

1. คราบเศษอาหาร เป็นตัวสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดฟันผุ คราบอาหาร ที่เป็นพวกแป้ง นํ้าตาล ที่ตกค้างอยู่ตามซอกฟัน

2. เชื้อแบคทีเรียในช่องปาก โดยปกติ ในนํ้าลายของเราอุดมไปด้วยเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆ อยู่แล้ว มีเชื้อชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อปัญหาเรื่องฟันผุ เชื้อตัวนี้มีชื่อเรียกว่า เชื้อ สะเตรปโตคอคคัส ยูแตนส์ เชื้อนี้สามารถทำปฏิกริยาย่อยคราบเศษอาหาร ที่เป็นแป้งและนํ้าตาลได้ดี แล้วสร้างกรดขึ้นมาผสมอยู่ในนํ้าลาย เมื่อปริมาณกรดมีมากขึ้น ก็จะทำให้นํ้าลายซึ่งปกติมีสภาวะเป็นด่างอยู่เล็กน้อย เปลี่ยนสภาวะกลายไปเป็นกรด จนนํ้าลายมีระดับ PH 4-5 ปริมาณกรดในนํ้าลายจะมีมากพอที่จะทำลายผิวฟันให้กร่อน เป็นผลทำให้เกิดฝันผุ

ที่มา:ทันตแพทย์สมนึก  วัฒนสุนทร