ยาสีฟันลดกลิ่นปาก ดับปากเหม็น

โรคกลิ่นปาก สาเหตุ ที่แท้จริง เกือบร้อย เปอร์ เซนต์ ส่วนใหญ่มาจาก ช่องปาก เพราะ กลิ่นปาก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปาก ขบวนการย่อยสลายสารอาหารประเภทโปรตีน จากเศษอาหารที่ตกค้าง ภายในช่องปาก ลำคอ

อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นได้ ซึ่งจริงๆแล้ว สาเหตุที่สำคัญพบบ่อยที่สุด ก็คือ คือการมีฝ้าขาวบนลิ้น โคนลิ้นด้านใน เป็นส่วนสำคัญ ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย ทำให้เกิดกลิ่นปาก ปากเหม็น อย่างเช่น เวลาฟันผุ จะทำให้รู้สึกปากเหม็นมาก หรือถ้ามีเศษอาหาร งอยู่ตามซอกฟัน โรคเหงือกอักเสบซึ่งอาจเกิดจากการแปรงฟันไม่สะอาด ทำให้เกิดแผ่นคราบฟันและหินปูนสะสม ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาโรคเหงือกอักเสบอยางถูกต้องก็จะลุกลามมากขึ้งเป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงยิ่งขึ้น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะกลิ่นปากคือ ภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย จากการดื่มน้ำไม่เพียงพอ เมื่อมีน้ำลายน้อย เชื้อโรคต่างๆจะอยู่ในช่องปากเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดกลิ่นมากขึ้น บางขณะจะมีการหลั่งของน้ำลายลดลงตามธรรมชาติก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ เช่น เวลานอน อดอาหาร ตลอดจนภาวะเครียด หรือหิว อาชีพที่การใช้เสียงมากๆ เช่น อาจารย์ ครู ไกด์ ล่าม จะมีผลทำให้น้ำลายลดลง ทำให้มีกลิ่นปากได้เช่นกัน

ดังนั้น น้ำ จึงเป็นยาธรรมชาติที่ดีที่สุด หางายที่สุด ในการลด กลิ่นปาก ส่วนสาเหตุจากภายนอกช่องปาก มักเหิดจากระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินทางอาหาร จากระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีน้ำมูกไหลลงคอทางด้านหลังโพรงจมูก และจากการมีเศษอาหารติดอยู่ตามร่องของต่อมทอนซิล ระบบทางเดินอาหารส่วนใหญซึ่ง่เกิดจากการมีแบคทีเรียส่วนเกินในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก จะมีอาการท้องอืด แน่น เรอมีกลิ่นเหม็น อาหารบางชนิดเมื่อรับประทานจะมีกลิ่นขับลมออกมาทางลมหายใจ เช่น ดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ประจำ เครื่องเทศ หัวหอม ทุเรียน กระเทียม ท้องผูกหลายๆ วัน ก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้

ดังนี้น เราสรุปได้ว่า โรคกลื่นปาก เกิดจากหลายๆสาเหตุ รักษา ตามอาการจากสาเหตุเหล่านั้น พฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภคอาหาร สภาพแวดล้อมในช่องปาก อย่าปล่อยให้ปากแห้ง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยขจัดแบคทีเรียและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในช่องปาก กำจัดเศษอาหารที่ติดอยู่ตามร่องของทอนซิล ขจัดคราบบนลิ้นและเสมหะในลำคอ และยังทำให้มีน้ำลายเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรจะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร และ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในช่องปากให้เหมาะสม ทานน้ำเยอะๆ เพื่อไม่ให้ปากแห้ง ถ้ายังมีกลิ่นปากอย่างเรื้อรัง แนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ เพื่อทำการรักษาต่อไป

ทพญ.นุชนาถ โอปิลันธน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี