ยาสีฟัน กินได้ไหม

ใช้ฟลูออไรด์ในวัยไหนบ้าง

การใช้ฟลูออไรด์ในรูปยาสีฟัน จะเริ่มใช้เด็กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 16 ปี เพราะร่างกายจะเริ่มมีการสร้างหน่อฟันน้ำนมและหน่อฟันแท้ ตัวการใช้ขนาดฟลูออไรด์้ขึ้นกับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม อายุของเด็ก

ส่วนฟลูออไรด์ที่ใช้เฉพาะที่ ได้แก่

– ยาสีฟันฟลูออไรด์ ที่ใช้ได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี ควรใช้ยาสี
ฟันในขนาดเท่าเมล็ดถั่ว เพราะเด็กยังไม่สามารถควบคุมการกลืนได้ดี ปริมาณยาสีฟันมากเกินไป ถ้าเด็กอาจจะกลืนยาสีฟันลงไปทำให้เกิดอันตรายได้ ส่วนในผู้ใหญ่ประมาณพอเหมาะแปรง

สีฟัน

– น้ำยาบ้วนปากฟลูออไรด์ ควรใช้ในเด็กตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ในผู้ใหญ่ที่มีฟันผุรวมถึง
คนที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดฟันผุง่าย คนที่ได้รับการฉายแสง รักษาโรคโดยการฉายแสงบริเวณใบหน้า ลำคอเพราะอาจทำให้น้ำลายน้อย ฟันผุรากฟัน การใส่เครื่องมือจัดฟัน

– การเคลือบฟลูออไรด์โดยทันตแพทย์ ไม่มีข้อกำหนดว่าควรเคลือบฟลูออไรด์และหยุด

ทพญ.นราวัลภ์ เชี่ยววิทย์
งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช